Sleš Lamapárty 2024

19.1. - 21.1.2024


Účast na akci je možná pouze při splnění následujících podmínek:

Účastník:

Nemá žádné zdravotní potíže;

Nebyl v kontaktu s osobou, nebo nesdílí domácnost s osobou, která byla v posledních 14 dnech v kontaktu s COVID-19 positivní osobou;

Nebyl v kontaktu s osobou, nebo nesdílí domácnost s osobou, která byla v kontaktu s osobou, která čeká na výsledek testu na COVID-19;

Nepobýval, nebo necestoval, v posledních 14 dnech v zemích se zvýšeným výskytem viru COVID-19;

Necestoval v posledních 14 dnech hromadnou dopravou na vzdálenost větší než 200km;

Plní platná nařízení a doporučení vydaná Ministerstvem Zdravotnictví a Vládou České Republiky;

V případě nejasností/pochyb kontaktujte pořadatele, nebo akci tentokrát vynechte.


Změna v místě konání:

Lamaparty se bude konat na adrese:

Penzion Beruška

Chmeliště 76

Uhlířské Janovice 285 04

(Mapa)

V objektu je dostatek místa jak pro hráče a jejich miláčky (myšleno PC), tak i na spaní. Tento objekt je pro nás nový, tak s námi buďte trpěliví s organizací místa. (bude to rozložené jinak něž jste u nás zvyklí, ale doufám, že to vše klapne)


Příspěvek:

300 Kč


Co s sebou:

Vlastní PC + monitor

Sklenice na pití, chcete li se vyhnout kelímku.

Vlastní kabeláž k PC

Sluchátka (Reproduktory nejsou tolerovány)

Myš + klávesnici

Datový kabel UTP 5 nekřížený (min. 5m, pořadatel nebude za žádných okolností půjčovat účastníkům UTP kabel!!!)

Vlastní prodlužovačku min. třípes (min. 3m)

Karimatku, spacák, hygienické potřeby...

Nějaká peníze cash (na vstupné + jídlo a pití)

Dobrou náladu


Všeobecná Pravidla:

Každý účastník si odpovídá za legalitu svého softwaru.

Nebudou tolerovány reproduktory!

Zákaz šíření škodlivého softwaru!

Zákaz cheatování! Pořadatel si vyhrazuje právo na uvalení Bannu, popřípadě vyloučení takto přistiženého/přistižených jedince/jedinců bez nároku na náhradu.

Platí zákaz kouření! Kouřit se smí před budovou nebo v prostorách výčepu.

Každý účastník nese svou odpovědnost za škody způsobené na objektu nebo majetku jiných účastníků, kterých se svým konáním může dopustit. V případě vzniku škody Vám bude tato škoda dána k úhradě!

Je povolené stahování dat pouze ve vymezeném čase.

Za svůj zdravotní stav a dodržování odpočinku si odpovídá každý účastník sám.

Zákaz rozpojování zapojených kabeláží.

Zákaz jakékoliv manipulace s vybavením pořadatelů.

Organizátor neodpovídá za výpadky el. energie a škody tím způsobené!

Organizátor neodpovídá za Vámi odložené věci.

Při poškození nebo ztrátě svěřeného majetku, Vám bude účtována plná náhrada!

Dodržování pořádku, házení odpadků do košů.

Po příchodu se neprodleně dostavte k pořadateli.Pořadatelé si vyhrazují právo v případě jakéhokoliv porušení těchto pravidel účastníka okamžitě vyloučit bez nároku na náhradu. Toto se vztahuje i na porušení základních norem chování. Registrací a zaplacením vstupného berete na vědomí a souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Registrace